Disclaimer

Copyrightrechten berusten bij bovengenoemde instanties en/of personen en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. Organisaties en personen die menen dat bepaalde rechten bij hen liggen, kunnen contact opnemen. Zorgvuldigheid is betracht bij elke foto de eigenaar c.q. fotograaf te vermelden. Komen er foto’s voor waarbij deze gegevens niet bekend waren, dan wordt dit ook vermeld. Uiteraard zijn wij blij met elke aanvulling van de ontbrekende informatie.
Contact: via het online formulier of per e-mail: wvanzeeland@vandenberggroep.nl