Onze focus bij de activiteiten rond Open De School zijn gericht op de docent. Hoewel de leerling de belangrijkste gebruiker is van een leeromgeving is de docent diegene die de leeromgeving het meest gebruikt. Het zijn de docenten die zich de afgelopen decennia door allerlei...

Open De School is bedoeld om deze vragen in een informele setting samen met scholen en schoolbesturen te bespreken en samen tot nieuwe oplossingen te komen waardoor de nieuwe leeromgeving meer gericht is op de vraag van leerlingen, ouders en docenten. Een leeromgeving die meer...

Het ontwerpen van schoolgebouwen is onze lust en ons leven. We hebben hierin inmiddels veel kennis en ervaring. We ontwerpen scholen en doen daarnaast ook onderzoek naar de wijze waarop de leeromgeving zich aan kan passen aan de veranderende behoeften van de gebruiker. Tegelijkertijd verandert er...