FOCUS VAN OPEN DE SCHOOL

Onze focus bij de activiteiten rond Open De School zijn gericht op de docent. Hoewel de leerling de belangrijkste gebruiker is van een leeromgeving is de docent diegene die de leeromgeving het meest gebruikt. Het zijn de docenten die zich de afgelopen decennia door allerlei van hogerhand opgelegde veranderingen in het onderwijssysteem meer en meer hebben teruggetrokken in hun klaslokaal. Het doel van Open De School is vooral hen te betrekken bij hun domein. Een domein dat meer moet en kan aansluiten op hun wensen. Een domein dat dynamisch is, inspirerend, makkelijk aanpasbaar en flexibel.

Open De School wordt ondersteund door partners die aantoonbaar betrokken zijn bij de vormgeving van de leeromgeving, binnen en/of buiten school.