Naar een duurzame leeromgeving

In de vergaderzaal van reclamebureau Total Identity in Amsterdam zitten 10 personen voor deze Round Table, georganiseerd door Duurzaam Gebouwd.
Moderator Dick van Merwe (Van den Berg Architecten) schijnt zijn licht op de schoolgebouwen in Nederland. “Want hoe gezond is de leeromgeving van onze kinderen?
7% van de gebouwen beschikt over een energielabel en 75% daarvan heeft een label C of lager.
En 80% voldoet niet aan de eisen van een gezond binnenklimaat, terwijl uit onderzoek is gebleken dat leerlingen en leraren gemiddeld 15% beter presteren als in de klas een comfortabel binnenklimaat heerst.
Vandaar dat de eerste stelling ook luidde: ‘Onderwijsbestuurders en diens adviseurs weten heel goed hoe je tot een gezonde leeromgeving kunt komen.’ “De kennis bij onderwijsinstellingen kan beter”, liet Sara Vellenga van adviesbureau M+P weten. “We komen vaak pas bij klachten in beeld. Dat is jammer, want zo brengen we altijd slecht nieuws.”
Hierop reageerde Pim Commandeur van de Stichting Boor. “Niet iedere schoolbestuurder heeft een adviseur tot zijn beschikking.”
Eric Dekker van het Comenius College laat weten dat het onderdeel gezondheid niet ter sprake komt in een Programma van Eisen. “Hoewel die wel nodig is om leerprestaties te verbeteren, ligt de focus niet op een gezonde leeromgeving. Wellicht is het goed om het budget goed te demarqueren, want dit is veelal ontoereikend om Frisse Scholen-klasse A te bereiken.”
Volgens Commandeur ligt de crux van een school in het creëren van die gezonde leeromgeving: “Om toekomstbestendig te zijn, moet een schoolgebouw flexibel aanpasbaar zijn aan de onderwijsvorm”.
“Daarom moet vanaf het begin van het project de gezonde leeromgeving centraal staan”, sloot Dekker zich bij hem aan. “Richt je hierbij op de docenten: als het goed gaat met hen, dan gaat het goed met de leerlingen.” Volgens Winfried van Zeeland van Open De School zijn de docenten diegene die een school het meest gebruiken. “Gebouwen kunnen echter niet reageren op wat docenten willen.” Dit beaamde Dekker, die het niet eens wat met algemene stelling dat lokalen uit zijn. “De vernieuwing zit niet in de aan- of afwezigheid van lokalen, maar in de digitalisering.” In de ogen van Peter Musters van VBI zoeken scholen altijd naar ruimte. “De draagstructuur vormt 60% van de milieulast van een schoolgebouw, dus zorg dat die draagstructuur flexibiliteit faciliteert en daarom lang meegaat.”

http://www.duurzaamgebouwd.nl/evenementen/20160607-roundtable-docent-is-bepalende-factor-in-scholen