WORDT SLIMMER

Waarom zijn gebouwen in het algemeen en leeromgevingen in het bijzonder niet slim in het gebruik zoals bijvoorbeeld de nieuwste generatie auto’s? In korte tijd zal de auto zelfrijdend zijn. Wellicht wordt de toegang tot elk soort vervoermiddel belangrijker dan het bezitten van slechts één.
Zou het niet fantastisch zijn als een (school) gebouw interactie kan aangaan met zijn gebruiker door informatie te genereren die bijdraagt aan een duurzamere leeromgeving?