HET DOMEIN VAN DE DOCENT

Het klaslokaal is lang gezien als het domein van de leraar. Door de toenemende groepsgrootten in lokalen is de focus verschoven naar de perifere ruimten van de school, met alle mogelijkheden en afleidingen van dien. Wij hoeven deze beweging niet stoppen. Het zou veel beter zijn de leraren de ruimten te geven die ze nodig hebben en verdienen. En om deze ruimten zo te maken dat ze makkelijk aangepast kunnen worden en ingericht kunnen worden voor verschillend en gelijktijdig gebruik.