Context

Leren betekent nieuwe verbindingen maken tussen verschillende soorten van informatie. Om een omgeving te creeren waarin deze verbindingen op een veilige en open wijze kunnen worden gelegd is het belangrijk de nadruk te leggen op datgeen wat de leeromgeving verbindt. Geografische, historische en sociale context zijn daarvoor onontbeerlijk. Zo wordt de leeromgeving grensoverschrijdend en onderwijs uitgedaagd te onderzoeken wat er buiten school allemaal gebeurt.