ADAPTIEF LEREN

De economische ontwikkelingen van de laatste tien jaar en demografische ontwikkelingen bewijzen dat onze samenleving mensen nodig heeft die snel en adequaat kunnen reageren op veranderingen. Kinderen van nu zullen daarvoor ander onderwijs moeten krijgen.

  • Hoe verandert dit de huidige leeromgeving?
  • Hoe flexibel zijn de scholen die we ontwerpen?
  • Staan ze open voor invloeden van buitenaf ?
  • In hoeverre richten wij ons hierop bij hoe wij leeromgevingen ontwerpen?