Visie

Als er één moment is om de ruimtelijke mogelijkheden van ontwerpen voor scholen te herdefinieren, is het NU.
 • De economische ontwikkelingen van de laatste tien jaar en demografische ontwikkelingen bewijzen dat onze samenleving mensen nodig heeft die snel en adequaat kunnen reageren op veranderingen....

 • Om geïnspireerd te raken voldoet de school als instituut niet meer. Informatie is zo snel toegankelijk dat andere zaken geleerd kunnen worden. ...

 • Leren betekent nieuwe verbindingen maken tussen verschillende soorten van informatie. Om een omgeving te creeren waarin deze verbindingen op een veilige en open wijze kunnen worden gelegd is het belan...

 • Waarom zijn gebouwen in het algemeen en leeromgevingen in het bijzonder niet slim in het gebruik zoals bijvoorbeeld de nieuwste generatie auto’s? I...

 • Wat gaan kinderen van vandaag en morgen leren als basiskennis eenvoudig en onuitputtelijk binnen handbereik ligt? Filteren van informatie en de uitwisseling ervan met anderen zal veel belangrijker wo...

 • Het klaslokaal is lang gezien als het domein van de leraar. Door de toenemende groepsgrootten in lokalen is de focus verschoven naar de perifere ruimten van de school, met alle mogelijkheden en afleid...

Doelstelling

Open De School: Waarom, Wat en Hoe? Lees het hieronder.
 • Het ontwerpen van schoolgebouwen is onze lust en ons leven. We hebben hierin inmiddels veel kennis en ervaring. We ontwerpen scholen en doen daarnaast ook onderzoek naar de wijze waarop de leeromgeving zich aan kan passen aan de veranderende behoeften van de gebruiker. Tegelijkertijd verandert er om ons heen zoveel, dat wij ons afvragen of de duurzame leeromgeving van morgen op al deze veranderingen wel voldoende is ingericht.

  Uit onderzoek is gebleken dat de fysieke leeromgeving de prestaties van leerling en leraar aantoonbaar kan verbeteren....

 • Open De School is bedoeld om deze vragen in een informele setting samen met scholen en schoolbesturen te bespreken en samen tot nieuwe oplossingen te komen waardoor de nieuwe leeromgeving meer gericht is op de vraag van leerlingen, ouders en docenten. Een leeromgeving die meer naar buiten is gericht. ...

 • Onze website zal in combinatie met Sociale Media uiteindelijk als een digitaal platform gaan werken waarop wij in gesprek komen met de gebruikers van de leeromgeving van nu.
  Door middel van eendaagse workshops bij scholen laten wij zien hoe je bestaande schoolgebouwen beter kan benutten. Kan activeren. Dit gebeurt laagdrempelig en interactief. Met een luisterend oor. Vooral voor docenten. Diegene die een school het meest gebruiken. Maar ook door inspiratiesessie voor schoolbesturen, schooldirecties en docenten. Daarbij is het doel om gebruikers te laten zien wat er buiten hun klaslokaal allemaal gebeurt als het gaat om ruimtelijke mogelijkheden die beter aansluiten bij de veranderende behoeften. Met een Open Mind....

 • Onze focus bij de activiteiten rond Open De School zijn gericht op de docent. Hoewel de leerling de belangrijkste gebruiker is van een leeromgeving is de docent diegene die de leeromgeving het meest gebruikt. Het zijn de docenten die zich de afgelopen decennia door allerlei van hogerhand opgelegde veranderingen in het onderwijssysteem meer en meer hebben teruggetrokken in hun klaslokaal. Het doel van Open De School is vooral hen te betrekken bij hun domein. Een domein dat meer moet en kan aansluiten op hun wensen. Een domein dat dynamisch is, inspirerend, makkelijk aanpasbaar en flexibel.

  Open De School wordt ondersteund door partners die aantoonbaar betrokken zijn bij de vormgeving van de leeromgeving, binnen en/of buiten school. ...

Cases

Dat de leeromgeving de komende tijd zal veranderen is duidelijk. Maar hoe, daarover willen we graag met u in gesprek komen. Om nu al aan de slag te kunnen gaan met de leeromgeving van morgen zijn wij samen met scholen concrete projecten en een aantal onderzoeken gestart. Check it out!

Nieuws

Het Open De School nieuws in de vorm van een Blog. Volg wat we doen!

Team

Ontmoet onze mensen die u meer kunnen vertellen over Open de School en de leeromgeving van morgen.

Jaap van Es

Ontwerper

Winfried van Zeeland

Ontwerper

Open De School is een initiatief van Van den Berg Groep en ZAPP
Logo Van den Berg Groep

Contact

Meer informatie? Bel of mail ons!


Open De School
Het Spoor 100
3994 AL Houten

email: wvanzeeland@vandenberggroep.nl
mobile: 06 534 055 91
telefoon: 030 233 31 09

  Uw Naam (verplicht)

  Uw E-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht